İş Politikamız

Müşterilerimizle münasebetlerimizde dikkat ettiğimiz konular ve genel iş politikamız şu esaslardan oluşmaktadır.

  • Öncelikle İhtiyaçlar doğru tespit edilmelidir. Bu konuda Müşteri talepleri ve Tesisin ihtiyacı olan hususlar etüt edilir ve ona göre gerekli yol haritası çıkartılır. Hiç bir şekilde ne amaçla olursa olsun çalışanların Can güvenliği ve Tesis güvenliği riske edilmez.
  • İşin özelliğine göre en kaliteli malzeme en iyi fiyatlar ve ödeme şartlarında temin edilir. Bu satın alma becerisi müşteriyle paylaşılır ve işin maliyeti minimize edilmeye çalışılır. Bu konuda özellikle Tedarikçilerimizle beraber müşteri menfaati doğrultusunda çalışmalar beraber yürütülür.
  • İş Yürürlükteki Teknik şartnameler ve işe ait özel şartname doğrultusunda 1.sınıf işçilik ve Nur Elektrik İnş. San. Ve Tic. A. Ş. Değerleri doğrultusunda yapılır.
  • İş yapılırken İş güvenliği ve teknik şartnamelere dikkat edilmek suretiyle İşin ifası sırasında oluşabilecek iş kazası vb. unsurların önüne geçilmeye azami gayret gösterilir. Çalışanların kendi ihmalleri doğrultusunda oluşabilecek iş kazaları hakkında personele gerekli eğitim ve bilgiler verilir.
  • İşin Genel planlaması ve başka disiplinlerle olan iş paylaşımına azami dikkat edilerek projenin sağlıklı yürümesi ve zamanında teslim edilebilmesi için azami gayret gösterilir.
  • İşin ön görülen bütçe çerçevesinde tamamlanabilmesi için gerekli tedbirler alınır, bütçenin aşılmasına sebep olacak durumlarda derhal işveren bilgilendirilir.